Waar kan ik op letten bij een gesprek met een opleiding?

videoDOCENT TECHNIEK: Ad Oomen is docent aan de HAN Automotive.Het helpt om je goed voor te bereiden. Bedenk vooraf wat je over jezelf wilt vertellen. Je kunt ook de checklist Dit ben ik! invullen en doornemen tijdens het gesprek. Of maak een lijstje van al je vragen, eventueel samen met je ouders, en neem dit mee als geheugensteuntje. Het is ook fijn om met iemand samen naar het gesprek te gaan: twee horen altijd meer dan één.