Vergoeding van hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen

Vergoeding is mogelijk vanuit de zorgverzekering, de gemeente of het UWV.

  • Zorgverzekering: vergoeding vanuit het basispakket. Lees meer op de website van de Rijksoverheid 
  • Gemeente: vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Kijk op de website van je eigen gemeente.
  • UWV: vergoeding van o.a. kosten van hulpmiddelen of vervoer. Lees meer op de site van het UWV 
    NB: ook als je géén uitkering van het UWV krijgt, kom je soms wel in aanmerking voor hulp via het UWV. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert o.a. de Werkeloosheidswet en de Ziektewet uit.

Ook de website Regelhulp van de Rijksoverheid  geeft informatie, o.a. over vergoeding van werkplekaanpassingen en aangepast vervoer.