Onderwerpen om samen te bespreken

Wat kan de leerling of student en wat niet?

 • Sterke kanten en talenten: waarom past deze opleiding goed bij hem of haar?
 • Typen of schrijven, gebruik van laptop, typespalk of compact toetsenbord.
 • Specifieke werkzaamheden of handelingen: wat gaat wel, wat niet, wat met hulp of op een aangepaste manier?
 • Werktempo: meer tijd nodig voor bepaalde dingen? Denk aan extra tijd voor opdrachten, tentamens en de studie als geheel.
 • Wat is er nodig om overbelasting te voorkomen?
 • Planning, studieprogramma en studieduur: waar zitten knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost?
 • Diploma-eisen: wat zijn de officiële exameneisen? Het is belangrijk om samen vóór de start te kijken of de leerling of student hieraan zal kunnen voldoen.

Aanpassingen, hulpmiddelen en training

 • Gebruik van prothese of hulpmiddelen, zoals een typespalk, hulpmiddel voor knippen of een extra boekenpakket.
 • Aanpassingen op de studieplek, zoals een aangepaste stoel of tafel.
 • Bepaalde vaardigheden leren of extra oefenen.

Medestudenten

 • Wat wil de leerling of student hen vertellen over zichzelf?
 • Welke afspraken wil hij of zij met hen maken over hulp?
 • Structurele hulp van medestudent of maatje.

Opleiding

 • Mentor of vaste contactpersoon vanuit de opleiding: iemand om op terug te vallen en de eerste tijd met praktische problemen terecht te kunnen.
 • Stages: is hier al ervaring mee en zijn er eventueel alternatieven? Het regelen van een stage blijkt in de praktijk nogal eens lastig dus het is belangrijk om dit op tijd te bespreken.
 • Zijn er nog andere vragen of twijfels die de opleider wil bespreken?

Overige onderwerpen

 • Vervoer, reiskosten
 • Is er een introductieprogramma? Hoe ziet het programma eruit en hoe komt de leerling of student in contact met de introductiecommissie om eventuele knelpunten te bespreken? Eventueel ook een maatje voor tijdens introductie.